Sobota, 24.02.2018, imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja

Śmierć bliskiego w wypadku. Czy możemy ubiegać się o zadośćuczynienie?

  • 27.01.2017, 08:05
  • a m
Śmierć bliskiego w wypadku. Czy możemy ubiegać się o zadośćuczynienie?
Na śmierć bliskiej osoby nigdy nie jest się gotowym. Niezależnie od okoliczności, zawsze jest to szok i trauma, a przykre skutki tego zdarzenia mogą nam towarzyszyć nawet latami. Odpowiedzialność za zapłatę zadośćuczynienia ponosi w teorii sprawca wypadku, a w praktyce, jeśli posiada on polisę OC, zakład ubezpieczeń, w którym takie ubezpieczenie jest wykupione.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Zadośćuczynienie jest to  kwota pieniężna wypłacana jednorazowo, która ma zrekompensować nam doznaną krzywdę tj. ból po stracie członka rodziny, cierpienie psychiczne, utratę poczucia bezpieczeństwa, utratę kontaktu i oparcia, lęk przed samotnością (a nie szkodę majątkową jak w przypadku odszkodowania). Warunkiem do otrzymania zadośćuczynienia nie jest już tylko pogorszenie się sytuacji materialnej, tak jak było to przed rokiem 2008.

Kto może się ubiegać o otrzymanie zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby?

Więź rodzinna to dobro osobiste, a śmierć bliskiej osoby powoduje naruszenie tego dobra. O zadośćuczynienie za śmierć bliskiego może się ubiegać przede wszystkim najbliższa rodzina zmarłego tj. rodzice, małżonek, dzieci, rodzeństwo, ale również jego dalsi krewni tj. dziadkowie, wnuki, wujostwo, a także osoby, które nie były ze zmarłym spokrewnione, ale pozostawały z nim w bliskiej relacji i  łączyły ich silne więzi np. uczuciowe, emocjonalne (partner, konkubent, macocha, synowa, pasierb).

W przypadku starania się o uzyskanie zadośćuczynienia za krzywdy doznane w związku ze śmiercią bliskiej osoby, warto zdecydować się na postępowanie drogą sądową. Przeciętnie wysokość takiego zadośćuczynienia jest kilkakrotnie wyższa, niż tego będącego wynikiem ugody z ubezpieczycielem, a dodatkowo daje to możliwość odwołania się od decyzji Sądu. Ważne będzie przedstawienie dowodów świadczących o tym, że zmarła osoba była członkiem rodziny lub była z nami połączona silnymi więziami np. uczuciowymi. Przydatne będą także wszelkie zdjęcia, filmy, ale również oświadczenia rodziny, przyjaciół czy współpracowników, potwierdzające ten fakt.

Dodatkowe informacja znajdują się tutaj https://dajemyrade.pl/artykul/odszkodowanie-za-smierc-bliskiej-osoby-w-wypadku

 

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość zadośćuczynienia?

Na wysokość zadośćuczynienia wpływ ma wiele czynników m.in.: czas trwania cierpienia po stracie bliskiej osoby, natężenie doznanej krzywdy, stopień pokrewieństwa ze zmarłym, a nawet wiek osoby, która stara się o otrzymanie takiego zadośćuczynienia. Są to niezwykle delikatne kwestie, więc każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Inne roszczenia w związku ze śmiercią bliskiego

Oprócz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę można również ubiegać się o otrzymanie:

  1. Zwrotu kosztów leczenia, pogrzebu i innych nakładów związanych ze śmiercią poszkodowanego ( np. za nagrobek, trumna, wieniec pogrzebowy, opłata za miejsce na cmentarzu, stypa).
  2. Zadośćuczynienia za pogorszenie się sytuacji życiowej, zarówno materialnej jak i niematerialnej jak np. brak opieki, brak pomocy przy wychowywaniu dzieci, pogorszenie zdrowia bliskiej osoby po śmierci poszkodowanego.
  3. Renty alimentacyjnej, której wysokość zależy od potrzeb poszkodowanego, a także możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zmarłej.

 

Ważne

Roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby przedawniają się dopiero po 20 latach od dnia śmierci poszkodowanego. O zadośćuczynienie za doznaną krzywdę można wystąpić nawet wtedy, gdy już wcześniej zostało wypłacone, przez ubezpieczyciela, zadośćuczynienie za pogorszenie się sytuacji majątkowej.

a m
Podziel się:
 

Pozostałe