•  
  •  
  • Centrum polis - ubezpieczenia w Gostynin

Harmonogram Wywozu Odpadów W 2014 Roku Z Terenu Gminy Gostynin

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2014 ROKU Z TERENU GMINY

Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych, zielonych biodegradowalnych i segregowanych z terenu gminy Gostynin w 2014 roku. Bardzo prosimy o wystawienie pojemników i worków w w/w terminach przed posesję do dróg publicznych, po których porusza się pojazd specjalistyczny i ustawienie w miejscu widocznym do odbioru od godz. 6:00.

 

Informujemy o możliwości zamówienia usługi wynajmu kontenera otwartego lub worka kontenerowego na odpady budowlane i remontowe oraz możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej z firmą Veolia (tel: 600 210 375) w powyższym zakresie (oddzielna opłata na konto Wykonawcy za podstawienie kontenera). 

 

1 Harmonogram odbioru dla wsi Jastrzębia, Marianów Sierakowski, Osiny, Pomarzanki, Sieraków, Sierakówek, Sokołów, Stanisławów 

 

  Zmieszane Papier,
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
Szkło Zielone  Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
opony, leki,
chemikalia, zużyte
baterie i
akumulatory 
Dezynfekcja 
2014
Styczeń 7 8 8      
Luty 4 11 11      
Marzec 4 11 11 11   dezynfekcja
Kwiecień 2 17 17 17    
Maj 6 21 21 21 5  
Czerwiec 3 24 24 24   dezynfekcja
Lipiec 2 23 23 23    
Sierpień 5 27 27 27    
Wrzesień 2 23 23 23 1 dezynfekcja
Październik 7 22 22 22    
Listopad 4 26 26 26   dezynfekcja
Grudzień 2 23 23      
Odpady remontowo – budowlane pochodzące z drobnych remontów nie objętych
pozwoleniem na budowę (tj. wysegregowany oddzielnie gruz ) będą odbierane w ramach opłaty, na telefon właściciela nieruchomości do ZGRP tel: 024 3660300 

 

2 Harmonogram odbioru dla wsi Anielin, Feliksów, Halinów, Kiełpieniec, Kleniew, Leśniewice, Lisica, Mniszek, Nowa Wieś, Skoki, Skrzany, Stanisławów Skrzański;

 

  Zmieszane Papier,
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
Szkło Zielone  Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
opony, leki,
chemikalia, zużyte
baterie i
akumulatory 
Dezynfekcja 
2014
Styczeń 11 8 8      
Luty 3 11 11      
Marzec 3 11 11 11   dezynfekcja
Kwiecień 1 17 17 17    
Maj 5 21 21 21 5  
Czerwiec 2 24 24 24   dezynfekcja
Lipiec 1 23 23 23    
Sierpień 4 27 27 27    
Wrzesień 1 23 23 23 1 dezynfekcja
Październik 6 22 22 22    
Listopad 3 26 26 26   dezynfekcja
Grudzień 1 23 23      
Odpady remontowo – budowlane pochodzące z drobnych remontów nie objętych
pozwoleniem na budowę (tj. wysegregowany oddzielnie gruz ) będą odbierane w ramach opłaty, na telefon właściciela nieruchomości do ZGRP tel: 024 3660300 

 

3 Harmonogram odbioru dla wsi Budy Kozickie, Kozice, Lipa, Osada, Polesie, Ruszków, Sałki, Solec, Strzałki;

 

  Zmieszane Papier,
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
Szkło Zielone  Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
opony, leki,
chemikalia, zużyte
baterie i
akumulatory 
Dezynfekcja 
2014
Styczeń 8 9 9      
Luty 5 12 12      
Marzec 5 12 12 12   dezynfekcja
Kwiecień 3 23 23 23    
Maj 7 22 22 22 6  
Czerwiec 4 18 18 18   dezynfekcja
Lipiec 3 24 24 24    
Sierpień 6 28 28 28    
Wrzesień 3 24 24 24 2 dezynfekcja
Październik 8 23 23 23    
Listopad 5 27 27 27   dezynfekcja
Grudzień 3 24 24 24    
Odpady remontowo – budowlane pochodzące z drobnych remontów nie objętych
pozwoleniem na budowę (tj. wysegregowany oddzielnie gruz ) będą odbierane w ramach opłaty, na telefon właściciela nieruchomości do ZGRP tel: 024 3660300 

 

4 Harmonogram odbioru dla wsi Baby Dolne, Baby Górne, Belno, Huta Zaborowska, Niecki, Rębów, Rybne, Wrząca, Zaborów Nowy, Zaborów Stary, Zieleni;

 

  Zmieszane Papier,
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
Szkło Zielone  Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
opony, leki,
chemikalia, zużyte
baterie i
akumulatory 
Dezynfekcja 
2014
Styczeń 9 9 9      
Luty 6 12 12      
Marzec 6 12 12 12   dezynfekcja
Kwiecień 4 23 23 23    
Maj 8 22 22 22 6  
Czerwiec 5 18 18 18   dezynfekcja
Lipiec 4 24 24 24    
Sierpień 7 28 28 28    
Wrzesień 4 24 24 24 2 dezynfekcja
Październik 9 23 23 23    
Listopad 6 27 27 27   dezynfekcja
Grudzień 4 24 24      
Odpady remontowo – budowlane pochodzące z drobnych remontów nie objętych
pozwoleniem na budowę (tj. wysegregowany oddzielnie gruz ) będą odbierane w ramach opłaty, na telefon właściciela nieruchomości do ZGRP tel: 024 3660300 

 

5 Harmonogram odbioru dla wsi Białotarsk, Dąbrówka, Górki Drugie, Górki Pierwsze, Gulewo, Józefków, Marianka, Nagodów;

 

  Zmieszane Papier,
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
Szkło Zielone  Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
opony, leki,
chemikalia, zużyte
baterie i
akumulatory 
Dezynfekcja 
2014
Styczeń 10 14 14      
Luty 7 13 13      
Marzec 7 13 13 13   dezynfekcja
Kwiecień 7 24 24 24    
Maj 9 27 27 27 7  
Czerwiec 6 25 25 25   dezynfekcja
Lipiec 7 29 29 29    
Sierpień 8 21 21 21    
Wrzesień 5 22 22 22 3 dezynfekcja
Październik 10 28 28 28    
Listopad 7 25 25 25   dezynfekcja
Grudzień 5 17 17      
Odpady remontowo – budowlane pochodzące z drobnych remontów nie objętych
pozwoleniem na budowę (tj. wysegregowany oddzielnie gruz ) będą odbierane w ramach opłaty, na telefon właściciela nieruchomości do ZGRP tel: 024 3660300 

 

6 Harmonogram odbioru dla wsi Aleksandrynów, Budy Lucieńskie, Choinek, Huta Nowa, Krzywie, Miałkówek, Rumunki, Zuzinów;

 

  Zmieszane Papier,
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
Szkło Zielone  Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
opony, leki,
chemikalia, zużyte
baterie i
akumulatory 
Dezynfekcja 
2014
Styczeń 13 14 14      
Luty 10 13 13      
Marzec 10 13 13 13   dezynfekcja
Kwiecień 8 24 24 24    
Maj 12 27 27 27 7  
Czerwiec 9 25 25 25   dezynfekcja
Lipiec 8 29 29 29    
Sierpień 11 21 21 21    
Wrzesień 8 22 22 22 3 dezynfekcja
Październik 13 28 28 28    
Listopad 10 25 25 25   dezynfekcja
Grudzień 8 17 17      
Odpady remontowo – budowlane pochodzące z drobnych remontów nie objętych
pozwoleniem na budowę (tj. wysegregowany oddzielnie gruz ) będą odbierane w ramach opłaty, na telefon właściciela nieruchomości do ZGRP tel: 024 3660300 

 

7 Harmonogram odbioru dla wsi Bierzewice, Helenów, Kazimierzów;

 

  Zmieszane Papier,
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
Szkło Zielone  Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
opony, leki,
chemikalia, zużyte
baterie i
akumulatory 
Dezynfekcja 
2014
Styczeń 14 15 15      
Luty 11 18 18      
Marzec 11 18 18 18   dezynfekcja
Kwiecień 9 29 29 29    
Maj 13 28 28 28 12  
Czerwiec 10 26 26 26   dezynfekcja
Lipiec 9 30 30 30    
Sierpień 12 20 20 20    
Wrzesień 9 25 25 25 8 dezynfekcja
Październik 14 29 29 29    
Listopad 8 19 19 19   dezynfekcja
Grudzień 9 18 18      
Odpady remontowo – budowlane pochodzące z drobnych remontów nie objętych
pozwoleniem na budowę (tj. wysegregowany oddzielnie gruz ) będą odbierane w ramach opłaty, na telefon właściciela nieruchomości do ZGRP tel: 024 3660300 

 

8 Harmonogram odbioru dla wsi Antoninów, Białe, Klusek, Lucień;

 

  Zmieszane Papier,
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
Szkło Zielone  Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
opony, leki,
chemikalia, zużyte
baterie i
akumulatory 
Dezynfekcja 
2014
Styczeń 15 15 15      
Luty 12 18 18      
Marzec 12 18 18 18   dezynfekcja
Kwiecień 10 29 29 29    
Maj 14 28 28 28 12  
Czerwiec 11 26 26 26   dezynfekcja
Lipiec 10 30 30 30    
Sierpień 13 20 20 20    
Wrzesień 10 25 25 25 8 dezynfekcja
Październik 15 29 29 29    
Listopad 12 19 19 19   dezynfekcja
Grudzień 10 18 18      
Odpady remontowo – budowlane pochodzące z drobnych remontów nie objętych
pozwoleniem na budowę (tj. wysegregowany oddzielnie gruz ) będą odbierane w ramach opłaty, na telefon właściciela nieruchomości do ZGRP tel: 024 3660300 

 

9 Harmonogram odbioru dla wsi AEmilianów, Gorzewo, Marianów Lucieński, Rogożewek, Stefanów;

 

  Zmieszane Papier,
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
Szkło Zielone  Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
opony, leki,
chemikalia, zużyte
baterie i
akumulatory 
Dezynfekcja 
2014
Styczeń 16 16 16      
Luty 13 19 19      
Marzec 13 19 19 19   dezynfekcja
Kwiecień 11 30 30 30    
Maj 15 29 29 29 13  
Czerwiec 12 30 30 30   dezynfekcja
Lipiec 11 31 31 31    
Sierpień 14 26 26 26    
Wrzesień 11 29 29 29 9 dezynfekcja
Październik 16 30 30 30    
Listopad 13 20 20 20   dezynfekcja
Grudzień 11 22 22      
Odpady remontowo – budowlane pochodzące z drobnych remontów nie objętych
pozwoleniem na budowę (tj. wysegregowany oddzielnie gruz ) będą odbierane w ramach opłaty, na telefon właściciela nieruchomości do ZGRP tel: 024 3660300 

 

10 Harmonogram odbioru dla wsi Bielawy, Bolesławów, Gaśno, Jaworek, Legarda, Łokietnica, Mysłownia Nowa, Podgórze, Zwoleń

 

  Zmieszane Papier,
tworzywa
sztuczne,
metale,
opakowania
Szkło Zielone  Meble i inne
odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny,
opony, leki,
chemikalia, zużyte
baterie i
akumulatory 
Dezynfekcja 
2014
Styczeń 17 16 16      
Luty 14 19 19      
Marzec 14 19 19 19   dezynfekcja
Kwiecień 14 30 30 30    
Maj 16 29 29 29 13  
Czerwiec 13 30 30 30   dezynfekcja
Lipiec 14 31 31 31    
Sierpień 16 26 26 26    
Wrzesień 12 29 29 29 9 dezynfekcja
Październik 17 30 30 30    
Listopad 14 20 20 20   dezynfekcja
Grudzień 12 22 22      
Odpady remontowo – budowlane pochodzące z drobnych remontów nie objętych
pozwoleniem na budowę (tj. wysegregowany oddzielnie gruz ) będą odbierane w ramach opłaty, na telefon właściciela nieruchomości do ZGRP tel: 024 3660300 

 

Bardzo prosimy o wystawienie pojemników i worków w w/w terminach przed posesję do dróg publicznych, po których porusza się pojazd specjalistyczny i ustawienie w miejscu widocznym do odbioru od godz. 6 00.
Informujemy o możliwości zamówienia usługi wynajmu kontenera otwartego lub worka kontenerowego na odpady budowlane i remontowe oraz możliwości zawarcia umowy cywilnoprawnej z firmą Veolia (tel: 600210375) w powyższym zakresie (oddzielna opłata na konto Wykonawcy za podstawienie kontenera). 

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy.
Obowiązkowo zapoznaj się z jego treścią!


 

TYLKO KOMENTARZE ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW PUBLIKOWANE SĄ AUTOMATYCZNIE. KOMENTARZE DODAWANE ANONIMOWO DODAWANE SĄ PO ZWERYFIKOWANIU TREŚCI PRZEZ ADMINISTRATORA  
 

Kod antyspamowy
Odśwież

Znalazłeś literówkę? Zaznacz ją i naciśnij Ctrl + Enter.

STARY GOSTYNIN DO 1945 ROKU

  • Gostynin Rynek

GOSTYNIN - SZPITAL W KRUKU

  • Gostynin - Szpital Kruk - Daniel